Direct naar de contentDirect naar de footer
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk

Gratis internet

Gratis toegang

Alle gasten van Valk Exclusief Hotel Hengelo kunnen gratis gebruik maken van ons draadloos netwerk. Tevens is het ook mogelijk om een VPN verbinding op te starten.

Hoe ga ik online?

Overal in ons gebouw kunt u een draadloze netwerkverbinding maken met het netwerk Hotel Hengelo, met uw telefoon, tablet, laptop en andere mobiele apparaten. Er is geen toegangscode of wachtwoord vereist.